Savić: Koridor 10 će dobro koristiti građanima u okolini autoputa, privredi, a najviše tranzitnim putnicima kroz Srbiju

Savić: Koridor 10 će dobro koristiti građanima u okolini autoputa, privredi, a najviše tranzitnim putnicima kroz Srbiju

Tehnologije dragocen segment borbe u zaštiti životne sredine

BEOGRAD/BUKUREŠT, 20.05.2019

Govoreći na evropskom ekološkom skupu u Rumuniji, srpski ministar zaštite životne sredine ukazao je na značaj osvajanja i primene novih tehnologija u privrednom sektoru koje neposredno doprinose smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i na važnost razumevanja i partnerskog odnosa nosilaca industrijskog razvoja za uvođenje i primenu evropskih strandarda u zaštiti životne sredine.

foto: www.ekologija.gov.rs

Najznačajnije teme iz oblasti zaštite životne sredine usmerene ka poboljšanju kvaliteta života Evropljana - okosnica je Neformalnog sastanka ministara zaštite životne sredine zemalja članica Evropske unije organizovanog u Bukureštu, a na kome učestvuje i srpski ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Kako je saopšteno iz ministarstva, u okviru plenarnog zasedanja održane su sesije posvećene klimatskim promenama, odnosno inovativnim rešenjima i ulozi građana na putu ka budućnosti bez emisije ugljenika, i rezultatima Globalne procene stanja biiodiverziteta i ekosistemskih usluga i značaju za EU i Globalni okvir biodiverziteta za period nakon 2020. godine.

Obraćajući se učesnicima skupa, ministar Trivan je ukazao na značaj ovih pitanja za Srbiju koja trenutno utvrđuje strateški i zakonodavni okvir u oblasti klimatskih promena kroz Nacrt zakona o klimatskim promenama, čije se usvajanje očekuje u narednom periodu, i Strategije za klimatske promene sa Akcionim planom.

"Zakonom o klimatskim promenama Srbija će u svoje zakonodavstvo preneti odredbe relevantnih propisa EU iz date oblasti. Za postizanje ciljeva u borbi protiv klimatskih promena i prilagođavanju izmenjenim klimatskim uslovima značajno je i obrazovanje i razmena znanja i dobre komunikacije između pripadnika akademske zajednice, građana, vladinih institucija, organizacija civilnog društva i privatnog sektora", naglasio je Trivan.

Ministar je posebno ukazao na značaj osvajanja i primene novih tehnologija u privrednom sektoru koje neposredno doprinose smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i na važnost razumevanja i partnerskog odnosa nosilaca industrijskog razvoja za uvođenje i primenu evropskih strandarda u zaštiti životne sredine.

Kako je saopšteno, nakon plenarnih sesija, na marginama skupa, Trivan je imao više značajnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica. Razgovarao je sa evropskim komesarom za životnu sredinu Кarmenom Velom i evropskim komesarom za klimatske akcije i energetiku Migelom Ariasom Кanjeteom, i sastao se sa ministrima zaštite životne sredine Portugalije, Turske, Slovačke i državnim sekretarom Španije.

U razgovoru sa evropskim komesarom za životnu sredinu Кarmenom Velom, ministar Trivan je ukazao da su pitanja upravljanja otpadom i prečišćavanja otpadnih voda prioritetna za rešavanje u cilju poboljšanja životne sredine u Srbiji, i da je za Srbiju značajna podrška i pomoć EU u tom procesu. Trivan je naveo da Srbija ima aktivnu uloga u regionu u pogledu pitanja zaštite životne sredine, ujedinjeni oko zajedničkih problema koji se tiču rešavanja ekoloških problema i ublažavanja posledica klimatskih promena. Ministar je naglasio da je sve to doprinelo da nacrt pregovaračke pozicije bude pripremljen ranije, i da će biti usvojen najverovatnije u septembru ove godine. Vela je rekao da je Srbija dosta uradila po pitanju pregovaranja i usvajanja pregovaračke pozicije za Poglavlje 27. Pri tom, ukazao je, značajna je podrška i uloga javnog mnjenja, koje mora ostati uključeno u ceo proces. 

Evropski komesar za klimatske akcije i energetiku Migel Arias Kanjete se, ukazuju iz ministarstva, zainteresovao za najveće probleme sa kojima se suočava Srbija u oblasti zaštite životne sredine. Ministar Trivan je ukazao da su među najznačajnim problemima upravljanje otpadom, nedostatak administrativnih kapaciteta i smanjenje zagađenja vazduha iz termoelektrana. Naglasio je da je Srbiji neophodna pomoć evropskih fondova za gašenje termoelektrana na ugalj, i da se poslednjih godina ulažu značajna sredstva kako bi se to pitanje rešilo, u okvirima dobre saradnje sa Ministarstvom za energetiku. 

Tokom bilateralnog susreta Trivana i ministra Turske za oblast zaštite životne sredine Murata Кurma, predloženo je da se intenzivira  saradnja između dve zemlje  u oblasti zaštite životne sredine i da se završi priprema Memoranduma o razumevanju između dva resorna ministarstva. Кurum je ukazao na otvorenost i spremnost njegove zemlje  za unapređenje saradnje u oblasti životne sredine, ukazavši da imaju sve kapacitete da se ona realizuje na obostranu korist. Naveo je  iskustvo Turske u upravljanju otpadom i smanjenju upotrebe plastike za 75 odsto. Rekao je da prave planove za novu urbanizaciju i za razvoj  pametnih gradova i izgradnju zelenih koridora do 2023 godine. Uputio je poziv ministru Trivanu da učestvuje na Кonferenciji o otpadu koja će u  novembru 2019. godine biti održana u Turskoj .

U razgovoru sa ministrom zaštite životne sredine i entergetske tranzicije Portugalije Joaom Matosom Fernadesom, konstatovana je visoka zainteresovanost dveju zemalja za saradnju u oblasti zaštite životne sredine, koja bi prevashodno obuhvatila oblast upravljanja otpadom i uspostavljanje sistema prečišćavanja otpadnih voda. Кako je zaključio ministar Trivan, saradnja sa Portugalijom, zemljom koja je ozbiljno posvećena pitanjima zaštite životne sredine, predstavlja dobru osnovu za usvajanje novih dobrih praksi i razmenu iskustava i znanja.

U susretu sa državnim sekretarom Ministarstva za ekološku tranziciju Španije Hugom Moranom Trivan je podsetio na uspešno održan poslovni forum Španija - Srbija oktobra 2018. godine u Beogradu, na kome je učestvovala 21 kompanija iz različitih oblasti, kao primer saradnje koju bi trebalo razvijati u budućnosti. U cilju konkretizacije saradnje u oblasti zaštite životne sredine, u junu mesecu ove godine biće realizovana poseta srpske političko-ekonomske delegacije Španiji, a na temelju dobrih odnosa dve zemlje u pripremi je memorandum o saradnji u oblasti zaštite životne sredine.

Kako je saopšteno, u razgovoru sa ministrom zaštite životne sredine Slovačke Laslom Solimosom ministar Trivan je istakao značaj zajedničkih napora u rešavanju problema klimatskih promena kao i drugih ekoloških pitanja, kao što je upravljanje otpadom. Dogovorena je razmena delegacija na nivou državnih sekretara radi razmene iskustava i razmatranja mogućnosti dalje saradnje. Neformalni sastanak ministara zaštite životne sredine Evropske unije organizovan je u kontekstu predsedavanja Rumunije Savetom EU u prvoj polovini 2019. godine.

KONFERENCIJE